Co je nanotechnologie?

Nanotechnologie je věda, která je schopná manipulovat a organizovat nejmenší prvky hmoty, nabízí nám nový přístup k pochopení a ovládání hmoty, v nanometrické stupnici odpovídá jeden „nanometr“ jedné miliardtině metru, což odpovídá rozměrům jedné molekuly.

Jak působí?Ošetření nanopolymery se skládá z různých nanočástic pro jednotlivé typy podkladů a nosiče pro aplikaci. Zprostředkovatelská složka může být na bázi vody, alkoholu nebo specifická, umožňuje distribuci nanočástic na povrch, po aplikaci dojde k jejich odpaření. 

Nanočástice jsou na povrchu uspořádány do ultratenké neviditelné vrstvy. Po samouspořádání přilnou k ošetřovanému povrchu díky molekulárním silám a vytvoří ochrannou bariéru, která zajistí celkovou ochranu a trvanlivost proti jakémukoli typu vnějšího znečištění. 

 

 

Charakteristiky a výhody

Nanočástice působí na molekulární úrovni, nemění přirozenost, vzhled, barvu a konzistenci povrchů, zaručují dokonalou transpiraci. Aplikace poskytuje povrchům překvapivé charakteristiky v závislosti na typologii materiálu, odolnost vůči vodě a olejům, odolnost proti nečistotám, skvrnám, graffiti, klimatickým vlivům a UV záření.

Ošetřené povrchy a materiály chrání před působením času a zachovávají jejich funkčnost, estetiku a hodnotu. Účinky ošetření umožňují snížení čistících cyklů, šetří použití nákladných a znečišťujících prostředků, chrání životní prostředí od zbytečného znečištění a výrazně snižují náklady na běžnou údržbu.

 
 

Hlavní propůjčující charakteristiky:

 • hydrorepelentní

 • oleorepelentní

 • prodyšnost

 • odolnost vůči nečistotám

 • odolnost vůči skvrnám

 • odolnost vůči vodnímu kameni

 • odolnost proti korozi

 • odolnost proti oxidaci

 • ochrana antigraffiti

                
 

Hlavní získané výhody::

 • vizuální neviditelnost

 • chrání povrchy a materiály

 • snadné a rychlé čištění (easy to clean)

 • šetří použití nákladných a znečišťujících prostředků

 • snižuje čistící cykly

 • snížuje náklady na údržbu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYDROREPELENCE

Hlavní charakteristikou našich ochranných nanopolymerních prostředků je hydrofobita ošetřených povrchů. Hydrofobní povrch se vyznačuje vysokou HYDROFOBITOU a nízkou adhezí vody a znečišťujících látek.

HYDROFOBITA

Kontaktní úhel se obvykle měří pro stanovení smáčivosti povrchu, čím menší je kontaktní úhel (tzn. čím je kapka "zploštělejší"), tím je hydrofilnost materiálu vyšší.Povrch je hydrofobní, pokud kapka vody na jeho povrchu tvoří kontaktní úhel Θc větší než 90°. V tomto případě hovoříme o tom, že je materiál hydrorepelentní. Je-li tento úhel větší než 150° hovoříme o superhydrofobitě.