PROTISKLUZOVÁ OCHRANA

PMshield® Anti-Slip

Protiskluzová úprava přírodních povrchů

OBLAST POUŽITÍ

 PMshield® Anti-Slip je určen k úpravám povrchů jenž jsou tvořeny z přírodních materiálů - mramor, žula, keramické dlaždicě, teraso, granit atd. Produkt pracuje pouze na chemické bázi a nijak mechanicky nemění vzhled ošetřovaného povrchu. U aplikovaného povrchu se zvýší adhezní podmínky za mokra a tím se zlepší jak pohyb osob tak strojů po takto upravených površích. Úprava je vhodná na přírodní materiály kde není žádocí aby došlo ke změně jejich vzhledu - nemocniční zařízení, domovy důchodců, sportovní zařízení, hotely, lázně, veřejné budovy apod.

VÝHODY

  • Rychlá aplikace
  • Nezmění vzhled podkladu
  • Široká využitelnost
  • Po aplikaci ihned použitelné
  • Není nebezpečné pro obsluhu
  • Dlouhodobá funkčnost

SPOTŘEBA

10 - 15 m2/L

Použití:
Profi
Materiál:
Balení:  1 L - 5 L - 20 LKONTAKT