Realizace

 

Ošetření trupu námořní lodi

Byla provedena aplikace nanotechnologie na loď jako ochrana před vlivy mořské soli a také jako další anti-vegetační vrstva pod čarou ponoru. Nanopovlak byl aplikován především na celý trup lodi, kormidlo a kýl.

Aplikované části se poté stávají odolnými proti vlivům mořské vody a biologické zátěži. Uvedenou aplikací by mělo dojít ke snížení hydrodynamického odporu řádově až o 10%.

 

 

Odstranění graffiti a ochrana vagónu proti graffiti

Byla provedena aplikace nanotechnologie na železniční vagony a lokomotivy pro společnost RegioJet a.s. patřící do skupiny Student Agency s.r.o. Nonopovlak bude chránit exteriéry vozových jednotek proti klimatickým vlivům (vodě, teplu, mrazu, UV zaření) a zajistí snažší odstranění projevů vandalismu - graffiti a tagů.

Největší železniční dopravce České republiky - České dráhy - aplikují nanoochranu na své vozové jednotky. Tuto aplikaci provádí společnost NANOTEAM dle požadavků ČD na exteriéry vozů a lokomotiv. Společnost NANOTEAM s.r.o. provádí také následné odstranění graffiti z ošetřených vagonů.

 

 

Ochrana interiéru vlaku proti graffiti a jiným nečistotám

Aplikace nanotechnologie byla provedena v interiéru moderní vozové jednotky typu Elefant-471. Nanopovlak byl aplikován na řadu různých částí interiéru. Po dokončení aplikace byl povrch postříkán sprejem na graffiti. Ultratenká transparentní ochranná vrstva zamezila barvivu dostat se do materiálu. S použitím standardního kuchyňského čističe bylo veškeré barvivo odstraněno.

 

 

Ochrana staveb a konstrukcí proti klimatickým vlivům a graffiti

Ochranná ultratenká vrstva byla aplikována na stavby a historické monumenty budov. Ve stavebnictví je aplikace nanotechnologie vhodná na vnější i vnitřní povrchy vyžadující zvláštní odolnost proti povětrnostním vlivům, zvláště pak vodě, chemikáliím, mrazu a teplu. Další důležitou vlastností nanotechnologie je účinná a dlouhodobá ochrana povrchů proti jakékoliv formě znečištění včetně graffiti.

 

 

Ochranna mostních konstrukcí

Nanotechnologie byla aplikována na betonové stavební prvky mostních konstrukcí, kde má plnit několik ochranných faktorů. Základních faktorem je ochrana proti pronikání vlhkosti do struktury betonové matrice a tím zamezit v zimním období jejímu narušování mrazem. Další důležitou funkcí je ochránit povrch, jenž bude odolávat běžným povětrnostním vlivům - nečistotám, plísním, řasám apod. V neposlední řadě má aplikace zajistit snažší odstranění různých projevů vandalismu - graffiti, tagy apod.

 

Ochrana povrchů ve wellness zařízeních

 

Ochrana povrchů stavebních strojů a zařízení

Byla provedena aplikace nanotechnologie na vnější povrchy stavebních strojů a zařízení pracující ve zvláště namáhaném prostředí. Nonopovlak má za úkol chránit před klimatickými vlivy a chemickým spadem, jimž jsou tato zařízení vystavena. Chrání vnější povrch strojních částí a tím snižuje náklady na pravidelné opravy a repase.

 

Ochrana povrchů ve zdravotnických zařízeních

Byla provedena aplikace nanotechnologie v exponovaném prostředí zdravotnického zařízení v prostorech hematologické ambulance. Zde byly ošetřeny povrchy denně přicházející do styku s pacienty a personálem. Účelem aplikace bylo zajistit snížení výskytu nežádoucích mikroorganismů a umožnit snadnější provádění čištění a dezinfekce.